من بهت شک دارم((طنز14+)) - (( با یه کلیک یه عمر حالشو ببر ))

6 آبان 1388 ساعت 16:08

به روش اراذلی یا جواتی
مرد : صد بار نگفتم وقتی من نیسم نرو بیرون ! ها‌ ؟؟
زن : غلط کردم ! گه خوردم ! توروخدا نزن
مرد : چرا تیلیفون همش اشغاله ؟! با کی لاس میزنی
 عوضی ؟
زن : به خدا اگه این تلفن نباشه از تنهایی دق میکنم
مرد : به چپم که دق میکنی ! خودت بمیری بیتره !
خونتم نمیوفته گردن ما
زن : خداااااااااااااا ! منو بکش راحتم کن
مرد : از صب تا شب جون میکنم که یه لقمه نون بیارم تو
 این خونه ! نمیشه یه شب نشاشی تو اعصاب ما ؟؟!!
 ها نمیشه ؟
زن : به خدا دیگه نمیتونم ... دیگه بسه ... میرم خونه 
 بابام
مرد : ای شاشیدم تو صفحه اول شناسنامه بابات ...
 هرررررررررررررری

__________________


به روش رشتی - ته غیرت

مرد : خانوم جان ببخشیدا ! عذر میخواما ! شما دیشب تا
 حالا کجا بودین ؟
زن : خونه عفاف ! مشکلیه ؟
مرد : نه خانوم جان خیلیم خوبه ! بالاخره شما هم 
استخدام دولت شدی
زن : ببینم کسی به من زنگ نزد !؟
مرد : عباس آقا جند بار زنگ زد ! گفتم نیستی ! کلی

فوش داد بهت
زن : بابا جون یکم هم بکش یه کاری دستو پا کن واسه 
خودت
مرد : خانوم جان هر چی شما بگی ! اصلا اگه شما 
بخوای شبا تو کوچه میخوابم
زن : لوس نکن خودتو حالا ! پاشو اون ?? کیلو کون رو 
تکون بده یه چایی ور دار بیار
مرد : چشب خانوم جان ! میخوای دو تا بیارم اصن ؟
زن : راستی ببین امشب ساعت ? قرار دارم اون شورت
 گول گولیمو شستی؟
مرد : حانوم جان جسارته ها ! فضولیه ! با کی قرار دارین ؟

زن : با عباس اقا ! به تو ربطی داره ؟
مرد : آها خانوم جان خیالم راحت شد ! منو عباس آقا
نداریم که
زن : ولی خودمونیما دماغت خیلی ضایست
مرد : چی ؟! چی ؟! دماغ من ؟! توهین میکنی ؟! دماغ 
مسئله ناموسی نیست که بشه به همین راحتی ازش  گذشت ! اصن ‍خانوم جان من میرم خونه ننم
زن : به سلامت ! عباس از تو کمد بیا بیرون

________________


به روش ترکی - نمنه
مرد : فکر کردی من نمیدانم ؟! فکر کردی من خرم ؟!
 شعور دارم ؟
زن : ببین من هیچ گونه بیگناهم ! کاری نکردم
مرد : آخه من بدون بی دلیل که بهت گیر نمیدم ! میدم ؟
زن : اونشو من نمیدونم ! فقط اینو بگم که من به تو 
وفادارم
مرد : الله اکبر ! خود درخت کرم میریزه ها ! خجالت بکش
 زن
زن : اگه باورت نمیشه خوب طلاقم بده
مرد : بیبن کشیدن تو به دادگاه واسه من مثل کشیدن 
مو از ماسته
زن : من به این چیزاش هیچ کاری بیلمیرم
مرد : ای پوخ گویوم سوزون آقزووا
زن : سیکتیر بابا

__________________


به روش سوسولی - ایش
 
مرد : چرا انقد دیر کردی ؟ دلم هزار را رفت ! آرایشگاه 
نبودی مگه ؟
زن : اوا این چه سوالیه ؟ خب معلومه آرایشگاه بودم !
مگه به من شک داری ؟
مرد : چه حرفا میزنی !! من به تو بیشتر از خودم اعتماد دارم
زن : آخه میدونی چی شد ؟ از آرایشگاه تا خونه پیاده
اومدم که آرایشم خراب نشه
مرد : اوا خوب کردی ! انقد نگران شدم ! فکر کنم فشارم
 افتاده پایین
زن : آخ بمیرم الهی ! تو راه که میومدم یه چند تا از این
عوضیای جلف لجن بهم تیکه انداختن منم جوابشونو ندادم
مرد : خوب کاری کردی ! از این آدما خیلی زیاد شده !
فقط بلدن جلف بازی در بیارن
زن : حالا تو خودتو خیلی ناراحت نکن بچت میوفته
مرد : اوا خیلی بدی تو
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo