به دنیا آمدن یک بچه سفید از پدر و مادر سیاه پوست!!!! - (( با یه کلیک یه عمر حالشو ببر ))